Tag Archives: gốm đất nung

Có một loại gốm thân thương và mộc mạc đến thế há mợi! – Terracotta Vietnam.

Kĩ thuật làm gốm, một phương thức từ ngàn xưa của nhân loại giúp con người làm nên những vật dụng phục vụ sinh hoạt và đời sống, rồi dần phát triển trở thành những vật dụng trang trí, mang theo thông điệp văn hóa, sắc tộc. Gốm vẫn sống vẫn phát triển theo dòng […]